top of page

6. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurulu  1 Mart 2020 Pazar günü saat 13:00’de, Dernek Genel Merkezimizde gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 8 Mart  2020 Pazar günü  Genel Merkez binamızın bir üst sokağı Ataç -1 sokak  No:11 adresindeki Doğa Residans Otel'de ve aynı saatte, çoğunluk aranmaksızın, yapılacaktır.

 

Tüm üyelerimize ve hemşehrilerimize duyurulur.

 

 

Gündem

 

1.Açılış, toplantı yeter sayısının tespiti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2.Divan Başkanı ve üyelerin seçimi .

3.Gündemin okunması, değişiklik önerileri ve gündemin oylanması.

4.Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması.

5.Faaliyet ve Denetim raporlarının değerlendirilerek ayrı ayrı oylanması.

6.Taslak bütçenin sunumu ve oylanması

6.Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi.

7.Dilek ve temenniler

8.Kapanış.

bottom of page