5. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurulu 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 13:00’de, Dernek Genel Merkezimizde gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 14 Mayıs 2017 Pazar günü Genel Merkez binamızın bitişiğinde Sağlık-1 Sokak No: 29 adresindeki Doğan Royal Otel'de ve aynı saatte, çoğunluk aranmaksızın, yapılacaktır.


Tüm üyelerimize ve hemşehrilerimize duyurulur.Gündem


1.Açılış, toplantı yeter sayısının tespiti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2.Divan Başkanı ve üyelerin seçimi .

3.Gündemin okunması, değişiklik önerileri ve gündemin oylanması.

4.Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması.

5.Faaliyet ve Denetim raporlarının değerlendirilerek ayrı ayrı oylanması.

6.Taslak bütçenin sunumu ve oylanması

6.Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi.

7.Dilek ve temenniler

8.Kapanış.
Ankara Balıkesirliler Derneği Yönetim Kurulu

Son Haberler
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Arşiv